Circle Infra Partners concretiseert visie met realisatie project in Port of Chemelot

Chemelot heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot hét leidende chemische cluster, volledig duurzaam en gebruikmakend van duurzame, niet-fossiele grondstoffen en energie. Hiertoe investeren bedrijven op Chemelot in bestaande en nieuwe fabrieken. Om deze ambitie te realiseren, moet de infrastructuur op de site meegroeien. Circle Infra Partners streeft ernaar om, als eigenaar van de infrastructurele assets op Chemelot, een leidende rol te spelen door strategische projecten en financiering af te stemmen op de behoeften van bedrijven op de site. De recente realisatie van de nieuwe verlaadinstallatie in Port of Chemelot, met AnQore als eerste gebruiker, bevestigt de toewijding van Circle Infra Partners.

Haven als spil in toekomstbestendige infrastructuur

De bedrijven op Chemelot hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie. Het realiseren van deze doelen, vraagt om aanpassingen aan de infrastructuur op de site. De infrastructuur op Chemelot– bestaande uit onder meer spoorlijnen, pijpleidingen, rioolsystemen en wegen – vormt de basis voor de veilige en efficiënte operaties op de site. Ook Port of Chemelot (de haven aan het Julianakanaal in Stein) hoort hierbij en speelt een cruciale rol bij het verduurzamen van Chemelot en de benodigde duurzame logistiek.

“De infrastructuur in de haven is versplinterd, het eigenaarschap verdeeld over diverse partijen en er was geen gemeenschappelijke visie op de toekomst, gelinkt aan de ambities van de site. Daarom hebben Chemelot, Circle Infra Partners, dsm-firmenich en Wessem Port Services de handen ineengeslagen en een consortium gevormd om een gebiedsvisie te ontwikkelen. Hiermee draagt Port of Chemelot met relevante infrastructuur en oplossingen voor de aanvoer van circulaire grondstoffen bij aan een duurzaam Chemelot. Bij het vormen van deze visie staan veiligheid, inbedding in de omgeving en de Chemelot strategie centraal”, vertelt Christian Widdershoven, CEO van Circle Infra Partners.

Ambities op elkaar afstemmen

Chemelot wil in 2050 de eerste circulaire chemiesite in Europa zijn. Om die ambitie waar te maken wordt ingezet op een grondstoffen-, energie- en watertransitie. Port of Chemelot speelt een belangrijke rol in de grondstoffentransitie. “Nu zijn nafta en aardgas nog de voornaamste grondstoffen die op Chemelot worden gebruikt en via pijpleidingen de site binnenkomen. In het kader van verduurzaming zijn er andere, circulaire grondstoffen nodig, bijvoorbeeld uit afvalstromen, en we willen die gezien het maatschappelijk belang niet allemaal over de weg vervoeren”, legt Joep Lemmens, Manager Improve Site Infrastructure bij Circle Infra Partners uit.

Circle Infra Partners neemt een actieve rol in als partner in infrastructurele, duurzame oplossingen, zowel via projectontwikkeling en als investeerder. “Infrastructuur is onze business. We ontwikkelen, in partnerships, gemeenschappelijke installaties en voorzieningen en zijn eigenaar van deze assets. Het is onze ambitie om deze haven conform de Chemelot strategie en onze vernieuwende aanpak te ontwikkelen. Port of Chemelot moet een vliegwiel worden voor de verduurzaming van de site. De verlaadinstallatie is een belangrijk eerste project en stepping stone, waarvan er meer zullen volgen als het aan ons ligt”, benadrukt Widdershoven.

Verlaadinstallatie voor (bio)propeen

De verlaadinstallatie die onlangs in de haven in gebruik is genomen, met AnQore als eerste klant, heeft de mogelijkheid meer gebruikers toe te voegen. AnQore maakt acrylonitril (ACN) en Econitrile-MB® en heeft daarvoor onder meer (bio-)propeen nodig. Het waarborgen van de levering van deze grondstof noopte AnQore te kijken naar nieuwe aanvoerroutes. De beste, meest duurzame en veilige oplossing bleek propeen via de haven naar Chemelot te vervoeren. Hiervoor werd er een verlaadinstallatie in Port of Chemelot gebouwd, met een ondergrondse pijpleiding en opslagtanks bij de fabriek op de site. “We zijn hiervoor met AnQore op zoek gegaan naar een win-win-oplossing. Dat is gelukt, ook met behulp van de verkregen CEF-subsidie (Connecting European Facilities) van CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency)”, licht Lemmens toe.

“We zijn heel trots op dit eerste, belangrijke project, dat perfect aansluit op de visie en strategische pijlers van Circle Infra Partners. We voegen hiermee een belangrijk asset toe aan onze portfolio. Bovendien kan AnQore met deze installatie de focus leggen op haar kernactiviteiten. Want dankzij deze verlaadinstallatie is het bedrijf verzekerd van een veilige en duurzame infrastructuur voor aanvoer van haar grondstoffen, nu en in de toekomst.”
Christian Widdershoven, CEO Circle Infra Partners

“Een veilige en continue aanvoer van onze basisgrondstoffen is een essentiële voorwaarde om onze producten op Chemelot te kunnen maken. De nieuwe verlaadinstallatie is voor AnQore daarmee ook van strategisch belang, met name omdat we hiermee nu en in de toekomst bio-propeen vanuit allerlei externe locaties naar onze fabriek kunnen transporteren. Als bijdrage aan de grondstoffentransitie hebben Circle Infra Partners en AnQore de handen ineengeslagen om samen deze belangrijke uitbreiding van de logistieke infrastructuur te realiseren.”
Sjoerd Zuidema, CEO AnQore

CINEA-subsidie

Circle Infra Partners, Chemelot en dsm-firmenich ontvangen financiering van de Europese Unie (EU) via het financieringsprogramma Connecting European Facilities (CEF) om de haven van Chemelot in Stein te ontwikkelen. Binnen het Rhombus UPSIDE II-project, dat gecoördineerd wordt door de Provincie Limburg, wordt opschaling van de infrastructuur van binnenhavens van Stein, Roermond en twee locaties in Maastricht ondersteund. Dit moet leiden tot een versterking van het binnenvaartsysteem tussen Nederland, België en Duitsland en regionale duurzame ontwikkeling stimuleren. Eén van de belangrijkste projecten in de havenontwikkeling is de nieuwe laadfaciliteit, welke wordt gezien als een belangrijke stap in de modal shift van weg naar water.

Circle Infra Partners

Circle Infra Partners beheert en optimaliseert de gemeenschappelijke infrastructuur op Chemelot. Met brede expertise, jarenlange ervaring en innovatieve kracht ondersteunt het bedrijf de chemische industrie in haar transitie naar een duurzame toekomst. Circle Infra Partners zorgt ervoor dat fabriekseigenaren zich kunnen richten op hun kernactiviteiten en optimaal kunnen profiteren van de synergie op de site.

In nauwe samenwerking met diverse partners verzorgt Circle Infra Partners onderzoek, aanbesteding en beheer van infrastructuur. Dit doet het bedrijf voor diverse logistieke activiteiten waaronder common infra, infrastructuur voor pijpleidingen, rail- en wegtransport, opslag van tanktainers op het terrein conform BRZO-regelgeving en voorzieningen in Port of Chemelot. Binnen Circle Infra Partners staat focus op veiligheid, gezondheid en milieu centraal bij al onze activiteiten.

AnQore

AnQore is al meer dan 50 jaar een innovatieve leverancier van hoogwaardige grondstoffen. Het ervaren team van professionals richt zich op de duurzame, veilige en zekere levering van met name acrylonitril. AnQore zet zich in om haar impact op het milieu te verminderen en om eerder dan 2050 CO2-neutraal te zijn. Daarom biedt AnQore kansen voor de lange termijn voor haar mensen en blijft het een langdurige en betrouwbare partner voor iedereen die met het bedrijf werkt.