Circle Infra Partners – Persbericht

Geleen, 11 juli 2024 – Circle Wastewater Services B.V. (Circle) is als vergunninghouder tevreden met de recente uitspraak van rechtbank Limburg in verband met de rechtszaak tegen besluiten van het waterschap Limburg. De zaak was aangespannen vanwege een aantal onwerkbare voorschriften in haar vergunning.

Het waterschap Limburg had in de vergunning geëist dat twee fabrieken op de Chemelot site vanaf 1 januari 2026 volledig zouden stoppen met het gebruik van koelwaterchemicaliën. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk of er geschikte technieken beschikbaar zijn om aan deze eis te voldoen. Rechtbank Limburg heeft in haar uitspraak erkend dat deze eis onwerkbaar is en heeft besloten deze uit de vergunning te schrappen. De verplichting om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het gebruik van koelwaterchemicaliën te verminderen, blijft echter bestaan.

Daarnaast heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de regels ten aanzien van bijzondere lozingen bij voorzienbare bedrijfsomstandigheden, zoals het uit bedrijf nemen en spoelen van een fabriek voor groot onderhoud. Het waterschap Limburg eiste dat Circle al deze lozingen zou beoordelen volgens een bepaalde methode en dat al deze lozingen vervolgens door waterschap Limburg moesten worden goedgekeurd voordat deze mochten plaatsvinden. De rechtbank heeft bepaald dat waterschap Limburg dat niet had mogen voorschrijven. Circle zal de lozingen uiteraard blijven beoordelen volgens de daarvoor bestaande kaders.

De lozing van Chemelot op de Maas is in de afgelopen jaren door het waterschap Limburg steeds strenger genormeerd en gereguleerd. De lozingsnormen zijn aangescherpt en er zijn diverse onderzoeks- en reductieverplichtingen aan Chemelot opgelegd. De vergunning loopt daarmee voorop, in Nederland en daarbuiten. Chemelot neemt haar verplichtingen uit de vergunning zeer serieus en monitort continu de kwaliteit van de lozing en de aanvaardbaarheid daarvan.

Deze uitspraak is belangrijk voor Chemelot, omdat Chemelot afhankelijk is van water voor het functioneren van de fabrieken op de site. Zo wordt water – in de vorm van stoom – gebruikt om processen te verwarmen en zorgt water voor koeling doordat het warmte kan afvoeren. Daarnaast wordt water gebruikt als oplosmiddel en transportmiddel. De integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI) zuivert al het gebruikte water op de Chemelot site. De IAZI is een biologische afvalwaterzuivering die stoffen in het afvalwater afbreekt en er stoffen uithaalt. Het gezuiverde water wordt vervolgens geloosd in de zijtak van de Ur. De IAZI heeft hoge zuiveringsrendementen, onder meer doordat de micro-organismen in de IAZI zich aanpassen aan de stoffen van de Chemelot site.

Circle kijkt naar de toekomst. Zij werkt samen met de bedrijven op de Chemelot site aan optimalisatieprojecten en studies met kennisinstellingen. Circle onderzoekt zowel mogelijkheden tot reductie van water- en chemicaliënverbruik als verdere verbetering van de afvalwaterzuivering. Uiteraard kijkt Circle waar mogelijk ook naar ‘emissievrije ontwerpen’ van nieuwe installaties en verbeteringen bij bestaande installaties. Dit alles om uiteindelijk zo weinig mogelijk conditioneringsmiddelen te hoeven gebruiken en Chemelot zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.