Toekomstbestendig watermanagement Chemelot krijgt vorm

De transitie naar duurzame energie en groene grondstoffen kan niet los worden gezien van een duurzame aanpak van industrieel watergebruik. Daarom staat ook de watertransitie hoog op de agenda van Chemelot, Brightsite en Circle Infra Partners. In het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ inventariseren we diverse Chemelot brede opties voor het significant reduceren van het watergebruik en de emissies naar het oppervlaktewater, rekening houdend met de strengere regels rondom watervergunningen en ingrijpende procesveranderingen die er op de site zullen plaatsvinden als gevolg van verduurzamingsstappen.

Water wordt steeds meer een onderwerp van maatschappelijke interesse door toenemende droogte, piekbuien en zorgen over waterkwaliteit. Adequate waterzuivering en vermindering van het watergebruik krijgen dan ook steeds meer aandacht. Chemelot is afhankelijk van water voor het functioneren van de fabrieken, het is belang- rijk voor alle basisprocessen op de site. Zo wordt water – in de vorm van stoom –gebruikt om processen te verwarmen en zorgt het voor koeling door warmte af te voeren. Daarnaast wordt water gebruikt als oplosmiddel en transportmiddel.

 

Toekomstbestendig watermanagement

“Verduurzaming zal het watergebruik op Chemelot beïnvloeden, de grondstoffen- en energietransitie zullen resulteren in procesveranderingen in fabrieken, die invloed hebben op het watergebruik en de samenstelling van het afvalwater van fabrieken. Een van onze doelstellingen is dat gezuiverd water op termijn na opwerking kan worden hergebruikt. Hierbij ontstaat echter een geconcentreerde stroom met afvalstoffen, de zogenaamde brijn- stroom, die niet zomaar geloosd kan worden. Daarom willen we onderzoeken hoe we de brijn- stroom zo klein mogelijk kunnen maken en hoe we een deel van deze afvalstoffen kunnen terug- winnen en opnieuw gebruiken. Voor dit laatste zijn we aangehaakt bij een onderzoeksproject van Wageningen University & Research. Een andere uitdaging is het hoge energiegebruik dat komt kijken bij verregaande afvalwaterbehandeling, terwijl de opgave op Chemelot juist is energie te besparen. Een systeembenadering is dan ook vereist om maat- regelen en hun effect te beoordelen.”
Lianne van Oord, Programma Manager van Brightsite.

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is een ambitieuze transitie naar hernieuwbare energie- en grondstoffen nodig, met een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen. Groene chemische industrie is duurzaam, innovatief en concurrerend. Kenniscentrum Brightsite geeft een impuls aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Bron: Brightsite